White Eagle Ceremony- to celebrate the power of forggiveness: Du får en möjlighet att öppna upp för föråtelsens helande kraft och släppa taget om det förflutna. Förlåta dig själv och andra. Att i frihet och kraft gå vidare utan att behöva bära på skuld och dömande. Vi bjuder in den vita örnen som tar dig till nya perspektiv och ett höjt medvetande. En mycket kraftfull ceremoni fylld av glädje och tacksamhet. Du får uppleva helandet i att förlåta... Frid.
Ceremony with the Black Dragon- A death ritual to prepare you for your own death: En kraftfull enskild ceremoni där du blir vägledd ner i din fysiska död. Att försonas med att du en dag ska lömna ditt heliga tempel för att vandra vidare på din väg. Att omfamna och acceptera döden... att våga släppa taget om allt... att i tacksamhet ta avsked och berätta för din kropp vad som kommer att hända... Att möta och försonas med döden hjälper dig att vandra i glädje och frid de dagar som du har kvar här på jorden. 

Sun and Moon Reunion- wedding ceremony for your inner man and woman: Ett vackert bröllop med dig själv. Fira att Du är Du och hylla den väg du har vandrat. Öppna upp och bjuda in balans och harmoni i dig själv. Omfamna och acceptera det som är Du! Att du är både man och kvinna...Att avsluta sökandet efter den del som du tror saknas dig... Lova att i Nöd och Lust finnas för dig själv! Att alltid försöka att möta dig själv i respekt, sanning och i villkorslös Kärlek.

Sacred Funeral - Begravningsceremoni: För er som vill ha ett vackert och kraftfullt avslut på ditt eget, nära anhörig eller väns liv. Jag kommer med trummans hjälp kraftfullt bjuda in Gud och Gudinnan och tacka för det liv som har levts... att göra åkallan och bjuda in naturväsen, kraftdjur och elementen. Skapa ett utrymme där alla känslor är tillåtna och får uttryckas med intentionen att bejaka livet och döden. Ett heligt och kraftfullt alternativ för dig som vill ha en begravningsritual där det är tillåtet att sörja fullt ut... och sedan fira och tacka den själ som har gått vidare till andra dimensioner.    

Sunrise Ceremony- celebrate and give power to your inner child: Som en vacker sprakande soluppgång skapas i denna ceremoni en ny start på ditt liv. Du tar ditt nyfödda barn i famnen och låter Moder Gudinnan blåsa in sin livgivande andedräkt i era lungor... En ceremoni för dig som behöver en tydlig nystart i ditt liv.Att bjuda in solens höga energier in i ditt väsen och börja vandra på nya mjuka stigar... I Kärlek.  

Sacred BirthCeremony-Barnvälsignelse: En ceremoni där barnet överlämnas i Moder Gudinnans beskydd och omsorg och välkomnas hit till jorden. Omslutna av naturen bjuder vi in elementen och naturväsen till barnets välsignelse. En kraftfull ceremoni som hjälper barnet att känna sig hemma och kunna ta sin plats i denna nya tillvaro som jordelivet erbjuder. En ceremoni som initierar barnet i att vandra här på Moder Jord i den villkorslösa kärlekens  beskydd.

The Red Snake Ceremony- celebrate your sacred body and your sexuality: En ceremoni för dig som behöver och längtar efter att ha en djupare och mer kraftfull kontakt med din kropp och din sexualitet. Rädslor, skam och skuld får kliva åt sidan och ge plats år kraft, gjädje. lust, passion, respekt, sanning och ren ohämmad kärlek! Du kommer att genomföra denna ceremoni utomhus och utan kläder oavsett årstid och väder.

Sacred Weddingceremony- Bröllops-ceremoni: En kraftfull ceremoni som förenar de själar som vill bli förenade. Sammanbundna i villkorslös kärlek till att våga vandra i sanning, mod, respekt och ödmjukhet inför varandras storhet. Att tillsammans ta steget in i något större och att i tillit vandra i Gud och Gudinnans närvaro för att möjliggöra det allra Högsta Bästa i er relation och i er själva. Ett Bröllop... En ny början... Ett liv tillsammans i Respekt...   

Ceremony of the Burning Flames- celebrate your pure anger to reclaim your power: En ceremoni där du får möjlighet att släppa taget om inkapslad vrede som hindrar dig att komma i kontakt med din urkraft. En väldigt kraftfull ceremoni där jag och mina andliga vädledare kommer att hjälpa dig att gå ner i din galenskap. En plats som är skrämmande men oerhört helande. Du behöver vara redo att låta eldens flammor bränna bort det som hindrar din kraft från att komma fram. En transformationsritual där destruktiv vrede omvandlas till kraft.